Kokybės reikalavimai

Gaminys - vidaus dailylent

ė

s, lauko dailylent

ės, grind

ų

ir teras

ų

lentos


Medienos gaminiai yra klasifikuojami pagal kokybę ir žymimi raidėmis. Šios klasifikacijos pagalba apibūdinami jau pagamintos medienos produkcijos defektai, matomi "plika" akimi. Medienos rūšis - eglė, pušis, maumedis.

Lentos su pastebimais defektais (puviniu, krentančiomis šakomis) rūšiuojamos iki obliavimo proceso. Medienos gaminiai skirti naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. Rekomenduojama apdoroti medienos apsaugos priemonėmis. Vengti labai drėgnų blogai vėdinamų patalpų.

AB kokybės reikalavimai

AB kokybės reikalavimai

Šakos :

 • Šakos iki 10 mm nevertinamos, išskyrus pūvančias ir iškritusias šakas. Sveikų, suaugusių šakų kiekis bei dydis iki trečdalio lentos pločio neribojamas.
 • Nesuaugusios arba iš dalies suaugusios, tvirtos, neiškritusios šakos leidžiama iki ketvirtadalio lentos pločio.
 • Dalinai iškritusios, įskilusios šakos - leidžiamos pavienės su apribojimu iki 20 mm matomoje lentos plokštumoje.
 • Pūvančios, tabakinės šakos - leidžiama 1 vnt. bėginiame metre iki 15 mm.
 • Iškritusios šakos - leidžiama tik nematomoje plokštumoje arba dailylentės krašte, kuris uždengiamas po dailylenčių montavimo arba vienetiniai iškritusių šakų atvejai iki 15mm.

Visos lentos su šakų kiaurymėmis brokuojamos gamybos eigoje. Kadangi jų gali atsirasti ir vėlesnio apdorojimo metu - nedidelis kiekis galimas. Gali pasitaikyti suskilimų dėl kraštinių šakų.

Sakų maišeliai :

 • Maksimalus sakų maišelio ilgis - 50 mm.
 • Maksimalus kiekis - 8 maišeliai per vieną lentą.
 • Grupiniai – neleidžiami.

Įtrūkimai :

 • Nekiauryminiai įtrūkimai – leidžiami vienoje pusėje, atsirandantys medienos džiovinimo stadijoje.
 • Kiauryminiai įtrūkimai lentos galuose – leidžiami neviršijantys lentos pločio.
 • Neleistini yra iki krašto siekiantys, per visą lentą einantys ir ištisiniai plyšiai.

Žievės įaugos, požievis :

 • Įaugusi žievė AB kokybės dailylentėse šiek tiek toleruojama išskyrus fasadinę dailylentės pusę.
 • Šerdis leidžiama.

Puvinys :

 • Kietasis puvinys - leidžiamas vienetiniais atvejais išskyrus fasadinę dailylentės pusę.
 • Ženklus spalvos pokytis, minkštojo puvinio ir kenkėjų sukelti medienos pažeidimai - neleistini.

Apdirbimo kokybė :

 • Nenusiobliavimas - fasadinėje pusėje neleidžiama. Išimtis šonuose, jeigu sudėjus dvi lentas jos negadina bendro vaizdo.
 • Leidžiama: nedidelis šiurkštumas aplink šakas, mažai pastebimos bangelės lentos paviršiuje, nedideli iki 10 mm pločio mechaniniai pažeidimai lentos briaunoje, nedideli mechaniniai pažeidimai lentos galuose, neviršijantys lentos pločio.

Geometrija, matmenų tolerancijos :

 • Storis: +/- 0,5 mm.
 • Plotis: +/- 0,8 mm.
 • Ilgis: -0 mm….+20 mm.
 • Išilginis, sraigtinis, kraštinis, skersinis persimetimai leidžiami tik tuo atveju jeigu tai netrukdo tinkamam lentų montavimui.

Visi defektai, kurie po gaminio sumontavimo nelieka matomoje dalyje ir kurie netrukdo normaliam montavimui, yra leistini. Jau sumontuotam gaminiui pretenzijos nepriimamos. Medienos gaminiams iš kitų medžių rūšių AB kokybės reikalavimai gali skirtis.

Medienos gamini

ų, toliau prekė, grą

žinimo tvarka


Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekes, vadovaudamasis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija), toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės. Iki prekių įsigijimo Pirkėjas turi teisę prekes apžiūrėti  bei gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes.

Prekes Pirkėjas gali grąžinti ar pakeisti ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina arba prekė keičiama analogiška. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko  nustatytos prekių grąžinimo tvarkos:

 • prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje Pirkėjui patogioje vietoje. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo – pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą – pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas;
 • jeigu Pirkėjas nepateikia prekės pirkimo – pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik Pardavėjui sutikus;
 • grąžinamos prekės turi būti su nepažeistomis etiketėmis ir originalioje nepažeistoje pakuotėje (nebent grąžinama nekokybiška prekė, kurios kokybės nustatymui reikėjo pašalinti įpakavimą);
 • grąžinamos prekės turi būti nesugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra (taip pat saulės poveikis), aštriais objektais, paveiktos menkos ventiliacijos, netinkamo sandėliavimo ir t.t.), nenaudotos ir nepraradusios prekinės išvaizdos.

Prekių kokybės aprašymai pateikiami UAB SOLVAT tinklalapyje www.solvat.lt arba prekių pardavimo vietoje. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Prekės negrąžinamos, jei jos buvo pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos (pvz. gaminiai pagaminti pagal kliento nurodytus matmenis ar formą, atliktas impregnavimas, dažymas ir k.t.). Pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos po jos panaudojimo, net jei kokybiniai neatitikimai atsirado ar buvo pastebėti tik po prekės sumontavimo.

Mediena, medienos gaminiai, lentos, kaina